Наталія Федорович: ” Найближчим часом Кабмін планує розглянути Програму, яка містить безпрецедентно-широкий спектр заходів з реалізації міжнародних зобов’язань України. “

Наталя Федорович заступниця іністра соціальної політики

Найближчим часом Кабмін планує розглянути Програму, яка містить безпрецедентно-широкий спектр заходів з реалізації міжнародних зобов’язань України. Це державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року.
Чому це важливо?
По-перше: програма, над якою ми з командою працювали майже рік, враховує величезний спектр важливих міжнародних документів, серед яких Конверція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Цілі Сталого Розвитку ООН (адаптовані для України), Стратегія ґендерної рівності Ради Європи.
По-друге: комплексні заходи, які запропоновані програмою, впливають на вирішення таких соціальних проблем, як бідність населення, насильство за ознакою статі, домашнє насильство, проблеми надання освіти та медичних послуг та стосуються усіх сфер життєдіяльності суспільства. Тому протидія дискримінації – важлива частина документу.
По-третє: програма спрямована на різні групи населення, які найбільше дискримінуються. Так, вперше, акцент у багатьох питаннях робиться саме на сільських дівчатах та жінках. Їх становище дуже складне у багатьох вимірах: у доступі до праці, до базових соціальних, а також медичних та освітніх послуг.
До пріоритетів також віднесена широка робота з гендерно сегрегованою статистикою. Це база, яка дозволить краще бачити проблему та її корені, а відтак – приймати правильні рішення для її вирішення. Рівність на ринку праці – це ще одне наше пріоритетне завдання. Тут ми намагатимемося розширити економічні можливості жінок, передусім скорочуючи розрив в оплаті праці жінок і чоловіків (нині він складає 25% на користь чоловіків).
А головне – впровадження в життя документу дозволить покращити життя і жінок, і чоловіків, дівчаток та хлопчиків.


Наталія Федорович

Top